Om Jeppe Juhls Legater

Savværksejer Jeppe Juhls og hustru Ovita Juhls Mindelegat samt Savværksejer Jeppe Juhls og Hustrus Samlingslegat


Fortrinsberettiget er personer, der er født eller har bolig i Kolding, samt Jeppe Juhls søskende børn og disses børn.

Legatet giver blandt andet støtte til uddannelse, af personer med nedsat erhvervsevne på grund af alvorlige sygdomme.  Udlån til etablering af eller hjælp til igangværende virksomheder for personer af ovennævnte kategori.

Legatet støtter uddannelse af unge landmænd, handelslærlinge i praktiske erhverv, herunder skovvæsenet. Derudover ydes der også støtte til mennesker, der er værdigt trængende, og som der uden egen skyld lever under trange kår.

Legatets størrelse:
Sædvanligvis kr. 5.000,00 til kr. 10.000,00.

Uddannelsesretning:
Håndværk, Landbrug, Gartner m.m..
Legater uden specifik studieretning.

Formål:
Værdigt trængende studerende
Videreuddannelse.

Ansøgning:

Skriftlig ansøgning med relevante bilag.

Ansøgningsfrist:

Ansøgningsfristen til næste legatuddeling er den 31. januar.

Legatet kan kun søges i perioden 1. januar til 31. januar.

Fremsendelse af ansøgning se under kontaktoplysninger.